دکتر برنا فرازمند

اخبار و مقالات

درمان سرطان پستان، درمان کانسر برست

درمان سرطان سینه

درمان سرطان سینه در مراحل مختلف بیماری و در افراد مختلف، متفاوت است. در بعضی بیماران ممکن است جراحی تنها کفایت کند، اما در بسیاری از بیماران شیمی‌درمانی، هورمون درمانی و یا پرتو درمانی نیاز

ادامه مطلب ...

زندگی پس از سرطان سینه

منظور از زندگی پس از سرطان، گاهی صرفا زندگی پس از بهبود از سرطان و گاهی زندگی از همان ابتدای ابتلا به سرطان و نیز پس از بهبود آن است. در این صفحه با نکاتی

ادامه مطلب ...
ماموگرافی پستان، غربالگری سرطان سینه، تکنولوژیست ماموگرافی

غربالگری سرطان سینه

غربالگری به معنای جست‌وجو برای سرطان قبل از بروز علائم و نشانه های بالینی است. دانشمندان آزمایش‌هایی را توسعه دادند -و هنوز هم می‌دهند- که می‌تواند برای غربالگری انواع خاصی از سرطان (از جمله سرطان

ادامه مطلب ...

مرحله بندی سرطان سینه

مرحله سرطان سینه روشی برای توصیف این موارد است: وسعت تومور پستان چقدر است؟ (از جمله اندازه آن) آیا به غدد لنفاوی پخش شده است؟ آیا به نقاط دوردست بدن پخش شده است؟ وضعیت نشانگرهای

ادامه مطلب ...
پیگیری سرطان سینه پس از درمان

پیگیری سرطان سینه

مراقبت از افراد مبتلا به سرطان، پس از اتمام درمان نیز ادامه دارد. بررسی احتمال بازگشت سرطان یا عود سرطان سینه، کنترل عوارض جانبی و نظارت بر وضعیت سلامتی شما، همچنان توسط تیم درمانی ادامه

ادامه مطلب ...
کنار آمدن با درمان سرطان سینه

کنار آمدن با درمان سرطان سینه

همه‌ی روش‌های درمان سرطان (از جمله سرطان سینه) می‌توانند عوارض جانبی یا تغییراتی در بدن و احساس شما ایجاد کنند. به دلایل بسیاری، افراد حتی در صورت درمان یکسان برای نوع یکسانی از سرطان، عوارض

ادامه مطلب ...
درمان تارگت سرطان سینه

تارگت تراپی سرطان سینه

تارگت تراپی سرطان سینه یا درمان هدفمند، معمولاً برای درمان سرطان سینه استفاده می شود. در این درمان از داروها برای هدف قرار دادن مولکول های خاص (از جمله پروتئین ها) روی سلول های سرطانی

ادامه مطلب ...
هورمون درمانی سرطان سینه، درمان هورمونی، هورمون تراپی، تاموکسیفن در سرطان پستان، لتروزول در کانسر برست

هورمون درمانی سرطان سینه چیست؟

هورمون درمانی سرطان سینه یکی از راه‌های درمان این سرطان است که باعث متوقف شدن یا حذف هورمون‌ها می‌شود. هورمون‌ها موادی هستند که بعضی از عملکردهای بدن را کنترل می‌کنند؛ برای مثال هورمون‌ها، مسئول کنترل

ادامه مطلب ...
درمان سرطان پستان، درمان کانسر برست

درمان سرطان سینه

درمان سرطان سینه در مراحل مختلف بیماری و در افراد مختلف، متفاوت است. در بعضی بیماران ممکن است جراحی تنها کفایت کند، اما در بسیاری از بیماران شیمی‌درمانی، هورمون درمانی و یا پرتو درمانی نیاز

ادامه مطلب ...

زندگی پس از سرطان سینه

منظور از زندگی پس از سرطان، گاهی صرفا زندگی پس از بهبود از سرطان و گاهی زندگی از همان ابتدای ابتلا به سرطان و نیز پس از بهبود آن است. در این صفحه با نکاتی

ادامه مطلب ...
ماموگرافی پستان، غربالگری سرطان سینه، تکنولوژیست ماموگرافی

غربالگری سرطان سینه

غربالگری به معنای جست‌وجو برای سرطان قبل از بروز علائم و نشانه های بالینی است. دانشمندان آزمایش‌هایی را توسعه دادند -و هنوز هم می‌دهند- که می‌تواند برای غربالگری انواع خاصی از سرطان (از جمله سرطان

ادامه مطلب ...

مرحله بندی سرطان سینه

مرحله سرطان سینه روشی برای توصیف این موارد است: وسعت تومور پستان چقدر است؟ (از جمله اندازه آن) آیا به غدد لنفاوی پخش شده است؟ آیا به نقاط دوردست بدن پخش شده است؟ وضعیت نشانگرهای

ادامه مطلب ...
پیگیری سرطان سینه پس از درمان

پیگیری سرطان سینه

مراقبت از افراد مبتلا به سرطان، پس از اتمام درمان نیز ادامه دارد. بررسی احتمال بازگشت سرطان یا عود سرطان سینه، کنترل عوارض جانبی و نظارت بر وضعیت سلامتی شما، همچنان توسط تیم درمانی ادامه

ادامه مطلب ...
کنار آمدن با درمان سرطان سینه

کنار آمدن با درمان سرطان سینه

همه‌ی روش‌های درمان سرطان (از جمله سرطان سینه) می‌توانند عوارض جانبی یا تغییراتی در بدن و احساس شما ایجاد کنند. به دلایل بسیاری، افراد حتی در صورت درمان یکسان برای نوع یکسانی از سرطان، عوارض

ادامه مطلب ...
درمان تارگت سرطان سینه

تارگت تراپی سرطان سینه

تارگت تراپی سرطان سینه یا درمان هدفمند، معمولاً برای درمان سرطان سینه استفاده می شود. در این درمان از داروها برای هدف قرار دادن مولکول های خاص (از جمله پروتئین ها) روی سلول های سرطانی

ادامه مطلب ...
هورمون درمانی سرطان سینه، درمان هورمونی، هورمون تراپی، تاموکسیفن در سرطان پستان، لتروزول در کانسر برست

هورمون درمانی سرطان سینه چیست؟

هورمون درمانی سرطان سینه یکی از راه‌های درمان این سرطان است که باعث متوقف شدن یا حذف هورمون‌ها می‌شود. هورمون‌ها موادی هستند که بعضی از عملکردهای بدن را کنترل می‌کنند؛ برای مثال هورمون‌ها، مسئول کنترل

ادامه مطلب ...
Scroll to Top
به بالای صفحه بردن