دکتر برنا فرازمند

اخبار و مقالات

حفظ قدرت باروری مردان مبتلا به سرطان

حفظ باروری مردان در سرطان

بسیاری از روش‌های درمانی سرطان بر قابلیت باروری به شکل موقت یا دائمی تاثیر می‌گذارند. باروری به قابلیت فرزندآوری اطلاق می‌گردد. ناباروری به عدم توانایی جهت فرزندآوری گفته می‌شود. در این صفحه در مورد روش‌های

ادامه مطلب ...

درمان سرطان و سلامت جنسی زنان

درمان سرطان می‌تواند با تغییرات جسمی و عاطفی از جمله تغییرات در سلامت جنسی و روابط زناشویی همراه باشد. پزشکان به این نوع از تغییرات “عوارض جنسی” می‌گویند. این تغییرات شامل تغییر در میل به

ادامه مطلب ...
درمان سرطان و مشکلات جنسی مردان

درمان سرطان و سلامت جنسی مردان

درمان سرطان می تواند موجب ایجاد تغییرات جسمی و عاطفی، از جمله در سلامت جنسی و روابط زناشویی مردان شود. پزشکان این نوع تغییرات را «عوارض جانبی جنسی» می‌گویند. این تغییرات شامل تغییر در میل

ادامه مطلب ...
سرطان در زمان بارداری

سرطان در زمان بارداری

سرطان در زمان بارداری شایع نیست. خود سرطان به ندرت جنین در حال رشد را تحت تاثیر قرار می‌دهد. هنگامی که این اتفاق بیافتد، تشخیص و درمان سرطان در زمان بارداری می‌تواند به مراتب پیچیده‌تر

ادامه مطلب ...

حفظ باروری زنان در سرطان

بسیاری از روش‌های درمانی سرطان بر قابلیت باروری به شکل موقت یا دائمی تاثیر می‌گذارند. باروری به قابلیت فرزندآوری اطلاق می‌گردد. ناباروری به عدم توانایی جهت فرزندآوری گفته می‌شود. در این صفحه در مورد روش‌های

ادامه مطلب ...
سرطان و دوستی

سرطان، دوستی و رابطه زناشویی

مبتلایان به سرطان ممکن است در طول درمان سرطان و بعد از آن تغییرات جسمی و هیجانی (عاطفی) را تجربه کنند، این تغییرات ممکن است روی روابط دوستی و روابط زناشویی آنها تاثیر بگذارد. در

ادامه مطلب ...
حفظ قدرت باروری مردان مبتلا به سرطان

حفظ باروری مردان در سرطان

بسیاری از روش‌های درمانی سرطان بر قابلیت باروری به شکل موقت یا دائمی تاثیر می‌گذارند. باروری به قابلیت فرزندآوری اطلاق می‌گردد. ناباروری به عدم توانایی جهت فرزندآوری گفته می‌شود. در این صفحه در مورد روش‌های

ادامه مطلب ...

درمان سرطان و سلامت جنسی زنان

درمان سرطان می‌تواند با تغییرات جسمی و عاطفی از جمله تغییرات در سلامت جنسی و روابط زناشویی همراه باشد. پزشکان به این نوع از تغییرات “عوارض جنسی” می‌گویند. این تغییرات شامل تغییر در میل به

ادامه مطلب ...
درمان سرطان و مشکلات جنسی مردان

درمان سرطان و سلامت جنسی مردان

درمان سرطان می تواند موجب ایجاد تغییرات جسمی و عاطفی، از جمله در سلامت جنسی و روابط زناشویی مردان شود. پزشکان این نوع تغییرات را «عوارض جانبی جنسی» می‌گویند. این تغییرات شامل تغییر در میل

ادامه مطلب ...
سرطان در زمان بارداری

سرطان در زمان بارداری

سرطان در زمان بارداری شایع نیست. خود سرطان به ندرت جنین در حال رشد را تحت تاثیر قرار می‌دهد. هنگامی که این اتفاق بیافتد، تشخیص و درمان سرطان در زمان بارداری می‌تواند به مراتب پیچیده‌تر

ادامه مطلب ...

حفظ باروری زنان در سرطان

بسیاری از روش‌های درمانی سرطان بر قابلیت باروری به شکل موقت یا دائمی تاثیر می‌گذارند. باروری به قابلیت فرزندآوری اطلاق می‌گردد. ناباروری به عدم توانایی جهت فرزندآوری گفته می‌شود. در این صفحه در مورد روش‌های

ادامه مطلب ...
سرطان و دوستی

سرطان، دوستی و رابطه زناشویی

مبتلایان به سرطان ممکن است در طول درمان سرطان و بعد از آن تغییرات جسمی و هیجانی (عاطفی) را تجربه کنند، این تغییرات ممکن است روی روابط دوستی و روابط زناشویی آنها تاثیر بگذارد. در

ادامه مطلب ...
به بالای صفحه بردن