دکتر برنا فرازمند

اخبار و مقالات

آخرین روزهای زندگی بیمار مبتلا به سرطان

آخرین روزهای زندگی بیمار سرطانی

با رسیدن به آخرین روزهای زندگی بیمار، پیش بینی چیزهایی که قرار است اتفاق بیافتد دشوار خواهد بود. مسئولیت‌های فرد مراقب ممکن است بر اساس محل ارائه خدمات تغییر کند. برای مثال، ارائه خدمات مراقبتی

ادامه مطلب ...

هاسپیس یا مراقبت پایان زندگی چیست؟

مراقبت پایان زندگی (هاسپیس) نوعی از خدمات مراقبتی است که هنگامی که علاج امکان پذیر نباشد یا هنگامی که بیماران در آخرین ماه‌های زندگی خود باشند، ارائه می‌شود. این خدمات، مراقبت‌های تسکینی یا حمایتی برای

ادامه مطلب ...
زندگی تان را کامل کنید

زندگی تان را کامل کنید

علیرغم تمام تلاش‌ها، سرطان ممکن است به دیگر بخش‌های بدن سرایت کند یا پس از فروکش و خاموشی مجددا بازگردد، که در این صورت درمان کامل امکان پذیر نخواهد بود. هنگامی که سرطان به این

ادامه مطلب ...
آخرین روزهای زندگی بیمار مبتلا به سرطان

آخرین روزهای زندگی بیمار سرطانی

با رسیدن به آخرین روزهای زندگی بیمار، پیش بینی چیزهایی که قرار است اتفاق بیافتد دشوار خواهد بود. مسئولیت‌های فرد مراقب ممکن است بر اساس محل ارائه خدمات تغییر کند. برای مثال، ارائه خدمات مراقبتی

ادامه مطلب ...

هاسپیس یا مراقبت پایان زندگی چیست؟

مراقبت پایان زندگی (هاسپیس) نوعی از خدمات مراقبتی است که هنگامی که علاج امکان پذیر نباشد یا هنگامی که بیماران در آخرین ماه‌های زندگی خود باشند، ارائه می‌شود. این خدمات، مراقبت‌های تسکینی یا حمایتی برای

ادامه مطلب ...
زندگی تان را کامل کنید

زندگی تان را کامل کنید

علیرغم تمام تلاش‌ها، سرطان ممکن است به دیگر بخش‌های بدن سرایت کند یا پس از فروکش و خاموشی مجددا بازگردد، که در این صورت درمان کامل امکان پذیر نخواهد بود. هنگامی که سرطان به این

ادامه مطلب ...
به بالای صفحه بردن