کنار آمدن با سرطان

این بخش برای کمک به مبتلایان به سرطان و خانواده‌های آن‌ها در زمینه کنار آمدن با سرطان طراحی شده است:

اولین اقدامات بعد از تشخیص سرطان

بسیاری از افراد بعد از تشخیص سرطان نمی‌دانند چه اقداماتی باید انجام دهند و سردرگم هستند. در این صفحه درباره اولین اقداماتی که باید بعد از تشخیص سرطان انجام دهید توضیح داده‌ایم.

کنار آمدن با سرطان

در این صفحه درباره ۱۱ نکته مواجهه با سرطان برای کنار آمدن بهتر با آن را می‌خوانید.

کنار آمدن با عود سرطان

عود سرطان می‌تواند برای بسیاری از افراد سخت‌تر از تشخیص اولیه باشد. در این صفحه درباره نحوه کنار آمدن با عود را می‌خوانید.

مراقبت از یک عزیز

نکاتی در مورد مراقبت کردن و کنار آمدن با تشخیص سرطان یک عزیز

یافتن حمایت اجتماعی و اطلاعات

منابعی برای حمایت از مبتلایان به سرطان و مشاوره

سرطان از دید پزشک

مقالاتی از پزشک‌ها در مورد مراقبت بیماران مبتلا به سرطان