دکتر برنا فرازمند

اخبار و مقالات

تغذیه و سرطان

تغذیه پس از درمان سرطان و حین آن

تغذیه حین و پس از درمان سرطان را حتما جدی بگیرید. افراد مبتلا به سرطان، نیاز به حفظ وزن مناسب و خوردن غذاهای مغذی دارند. بعضی اوقات عوارض جانبی درمان سرطان می‌تواند باعث کم خوراکی

ادامه مطلب ...
سرطان و زندگی سالم

زندگی سالم پس از سرطان

گاهی پس از پایان سرطان، آنقدر نگران بازگشت بیماری هستیم که داشتن یک زندگی سالم را (که طول عمر را هم افزایش می‌دهند) فراموش می‌کنیم. تحقیقات نشان داده‌اند که ایجاد تغییرات مثبت در سبک زندگی

ادامه مطلب ...
تغذیه و سرطان

تغذیه پس از درمان سرطان و حین آن

تغذیه حین و پس از درمان سرطان را حتما جدی بگیرید. افراد مبتلا به سرطان، نیاز به حفظ وزن مناسب و خوردن غذاهای مغذی دارند. بعضی اوقات عوارض جانبی درمان سرطان می‌تواند باعث کم خوراکی

ادامه مطلب ...
سرطان و زندگی سالم

زندگی سالم پس از سرطان

گاهی پس از پایان سرطان، آنقدر نگران بازگشت بیماری هستیم که داشتن یک زندگی سالم را (که طول عمر را هم افزایش می‌دهند) فراموش می‌کنیم. تحقیقات نشان داده‌اند که ایجاد تغییرات مثبت در سبک زندگی

ادامه مطلب ...
به بالای صفحه بردن