مرحله بندی سرطان تخمدان
سرطان تخمدان

مرحله بندی سرطان تخمدان: چگونه پیشرفت بیماری را بررسی کنیم؟

تاریخ انتشار : ۱۹ تیر ۱۴۰۲ 149 بازدید 0 نظر

« مرحله بندی سرطان تخمدان » نشان می‌دهد که سرطان چقدر بزرگ شده و آیا پخش شده یا خیر. ما برای سرطان تخمدان 4 مرحله داریم. «درجه سرطان تخمدان» نشان می‌دهد که سلول‌های غیرطبیعی سرطان، زیر میکروسکوپ چطور به نظر می‌رسند. درجه بندی و مرحله بندی سرطان تخمدان، به پزشکتان کمک می‌کند تصمیم بگیرد که شما به چه درمانی نیاز دارید.

همچنین علائم سرطان تخمدان را مطالعه کنید !

تعیین مرحله سرطان تخمدان

تعیین مرحله بندی سرطان تخمدان

آزمایش‌ها و تصویربرداری‌هایی که پزشکتان برای تشخیص سرطان تخمدان درخواست می‌کند، اطلاعاتی درباره سایز سرطان و میزان گسترش آن به سایر نواحی بدن می‌دهد. اما ممکن است پزشکتان تا زمانی که شما جراحی انجام ندهید، نتواند مرحله بندی سرطان تخمدان را تشخیص بدهد.

پزشکان از یک سیستم مرحله بندی ساده عددی (1 تا 4) برای سرطان تخمدان استفاده می‌کنند و به آن سیستم FIGO می‌گویند که خلاصه عبارت «سیستم بین‌المللی انکولوژیست‌های زنان» است.

پیشنهاد ما : طول عمر بیماران سرطان تخمدان

تعیین درجه سرطان تخمدان

درجه سرطان به ما می‌گوید که سلول‌های سرطانی چقدر شبیه به سلول‌های نرمال و طبیعی هستند و احتمالا چگونه رفتار خواهند کرد.

با رشد و بلوغ سلول‌های طبیعی، بسته به نقش و محلشان، تخصصی می‌شوند. به این فرایند ، «تمایز» می‌گوییم. سلول‌های سرطانی ممکن است شبیه به سلول‌های طبیعی به نظر برسند که به آن‌ها سلول‌های «تمایز یافته» یا با «درجه پایین» می‌گوییم. این نوع از سرطان‌ها احتمالا آرام‌تر رشد می‌کنند.

همچنین ممکن است سلول‌های سرطانی تمایز نیافته به نظر برسند و اصلا شبیه سلول‌های عادی بدن نباشند. به این گونه از سرطان‌ها «تمایز نیافته» یا «درجه بالا» می‌گوییم. این نوع از سرطان‌ها میل دارند که به سرعت رشد کنند و سریع‌تر از سلول‌های با درجه کم، پخش شوند.

سیستم‌های درجه بندی سرطان تخمدان

پزشکان برای درجه بندی سرطان تخمدان از سیستم‌های مختلفی استفاده می‌کنند و نوع سیستمی که استفاده می‌کنند، به نوع سرطان تخمدان بیمار بستگی دارد.

برای مثال در سرطان تخمدان از نوع سِروز، ما سرطان را با دو درجه  (پایین و بالا)، مشخص می‌کنیم. همان طور که گفتیم این درجه بستگی به این دارد که تومور سرطانی چقدر شبیه به بافت طبیعی بدن است.

بقیه انواع سرطان تخمدان را به این شکل توصیف می‌کنیم:

 • درجه 1 یا تمایز خوب
 • درجه 2 یا تمایز متوسط
 • درجه 3 یا تمایز بد (یا تمایزنیافته)
مراحل سرطان تخمدان

مراحل سرطان تخمدان

با بررسی مرحله بندی سرطان تخمدان ، به شدت بیماری ، پخش شدن آن و … پی خواهیم برد . 

مرحله 1 سرطان تخمدان

مرحله 1 سرطان تخمدان به این معنی است که، سرطان فقط در تخمدان‌ها وجود دارد. درمان اصلی این مرحله، جراحی است و برخی از بیماران ممکن است به شیمی درمانی سرطان تخمدان نیاز داشته باشند.

مرحله سرطان به پزشک می‌گوید که آیا این سرطان رشد کرده و به جای دیگری پخش شده یا خیر.

مرحله 1 سرطان تخمدان به 3 گروه تقسیم می‌شود:

 • مرحله 1A به این معنی است که سرطان به صورت کامل در یک تخمدان‌ قرار دارد.
 • مرحله 1B به این معنی است که سرطان در هر دو تخمدان قرار دارد.
 • مرحله 1C به 3 گروه تقسیم می‌شود:
 • مرحله 1C1 به این معنی است که تخمدان طی جراحی پاره شده است.
 • مرحله 1C2 به این معنی است که تخمدان قبل از جراحی پاره شده است و یا اینکه مقداری از سرطان در سطح یکی از تخمدان‌ها نیز وجود دارد.
 • مرحله 1C3 به این معنی است که سلول‌های سرطانی در مایعی که طی جراحی از شکم شما گرفته می‌شود هم موجود هستند.

مرحله 2 سرطان تخمدان

مرحله 2 سرطان تخمدان یعنی سرطان به بیرون از تخمدان‌ها و به درون لگن هم رشد کرده است. درمان این مرحله جراحی و شیمی درمانی است. در این مرحله ممکن است مقداری سلول سرطانی در شکم شما هم وجود داشته باشد.

این مرحله از سرطان تخمدان را به دو دسته تقسیم می‌کنیم که عبارتند از موارد زیر:

 • مرحله 2A به این معنی است که سرطان به داخل لوله‌های فالوپ یا به داخل رحم رشد کرده است.
 • مرحله 2B به این معنی است که سرطان به داخل سایر بافت‌های لگن از جمله مثانه یا روده (رکتوم یا سیگمویید) رشد کرده است.

مرحله 3 سرطان تخمدان

در مرحله 3، سرطان تخمدان به خارج از لگن گسترش یافته و به درون حفره شکم، آستر حفره شکم (صفاق یا پریتوئن) یا گره‌های لنفاوی پشت شکم رشد کرده است. درمان این مرحله شامل جراحی و شیمی درمانی است.

مرحله 3 سرطان تخمدان را به 3 گروه تقسیم می‌کنیم که عبارتند از 3A و3B و 3C.

مرحله 3A به 2 گروه تقسیم می‌شود:

 • مرحله 3A1 به این معنی است که سرطان به گره‌های لنفاوی پشت شکم پخش شده است.
 • مرحله 3A2 به این معنی است که پزشک در نمونه بافت‌هایی که از پریتوئن (صفاق یا آستر شکمی) شما گرفته، سلول‌های سرطانی پیدا کرده است. همچنین در این مرحله ممکن است سرطان در غدد لنفاوی شما نیز یافت شود.

مرحله  3B به این معنی است که سرطان به پریتوئن (صفاق یا آستر شکمی) پخش شده و این تومورها سایز 2 سانتی متر و یا کوچک‌تر دارند. همچنین در این مرحله ممکن است سرطان در غدد لنفاوی شما نیز یافت شود.

مرحله 3C یعنی تومورهای پخش شده از سرطان تخمدان به پریتوئن، بزرگتر از 2 سانتی متر هستند و در این مرحله ممکن است سرطان به گره‌های لنفاوی بیمار هم رسیده باشد.

مرحله 4 سرطان تخمدان

در مرحله 4، سرطان تخمدان به سایر ارگان‌های بدن که از تخمدان دور هستند، از جمله ریه و کبد رسیده است. درمان اصلی در این مرحله شیمی درمانی و جراحی است.

این مرحله را به دو گروه تقسیم می‌کنیم که عبارت است از موارد زیر:

 • مرحله 4A به این معنی است که سرطان باعث جمع شدن مایع در پرده جنب ریه (پلور) شده است.
 • مرحله 4B به این معنی است که سرطان به ارگان‌های زیر پخش شده است:
 • درون کبد یا طحال
 • گره‌های لنفاوی خارج از شکم
 • بقیه ارگان‌ها از جمله ریه
مرحله بندی سرطان تخمدان

درجه بندی سرطان تخمدان چگونه است؟

درجه بندی به ما کمک می‌کند متوجه شویم که سرطان تخمدان با چه سرعتی رشد می‌کند و پخش می‌شود. معمولا هرچه درجه سرطان بالاتر باشد، سرطان سریع‌تر رشد می‌کند.

 • درجه 1 یا درجه پایین (تمایز خوب): این سلول‌ها، خیلی شبیه به سلول‌های طبیعی تخمدان بیمار هستند و معمولا به آرامی رشد میکنند و با احتمال کمتری پخش می‌شوند.
 • درجه 2 یا درجه متوسط: این سلول‌های سرطانی، کمتر شبیه به سلول‌های طبیعی تخمدان هستند.
 • درجه 3 یا درجه بالا (تمایز نیافته): این سلول‌های سرطانی خیلی با سلول‌های طبیعی تخمدان فرق می‌کنند و معمولا سریع‌تر رشد می‌کنند و با احتمال بیشتری، پخش می‌شوند.

منابع : 

cancer.ie

cancerresearchuk.org

چه معیارهایی برای مرحله بندی سرطان تخمدان وجود دارد؟

معیارهایی که برای مرحله بندی سرطان تخمدان استفاده می‌شود، شامل اندازه و پخش شدگی تومور، بزرگی لنفوآدنوپاتی‌ها و شیوع تومور در بدن می‌شود.

آیا مرحله بندی سرطان تخمدان تاثیری بر درمان و نتیجه نهایی دارد؟

بله، مرحله بندی سرطان تخمدان تاثیر قابل توجهی بر درمان و نتیجه نهایی دارد. درمان سرطان تخمدان برای هر مرحله متفاوت است و به همین دلیل درمان بهتر و نتیجه نهایی بهتری برای بیماران در مراحل اولیه سرطان تخمدان امکان پذیر است.

profile
نویسنده :

دکتر بــرنا فــرازمـند

متخصص رادیوتراپی و انکولوژی

«تصمیم‌گیری آگاهانه» حق اساسی هر فرد است. ما در سایت drfarazmand.com با ارائه دقیق‌ترین و به‌روز‌ترین اطلاعات در مورد انواع سرطان و پاسخ به سوالات شما، کمک می‌کنیم بهترین انتخاب‌ها را داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *